Matematikvejledning

Bliv bedre til matematik

Har du vanskeligheder med matematik?

INFORMATION TIL ELEVER PÅ STATSSKOLEN

Matematikvejledningen på Statsskolen tilbyder vejledning og forskellige aktiviteter for elever, der har matematikvanskeligheder.

Vanskeligheder inden for matematik kan have mange årsager.

Hvis der eksempelvis er huller i den viden du har om matematik, kan det blokere for tilegnelsen af nyt stof. Der kan også være andre forklaringer.

I matematikvejledningen forsøger vi at finde ud af årsagerne og afhjælpe vanskelighederne. Det gør vi gennem temakurser og individuelt tilrettelagt forløb.

Din matematiklærer, eller din studievejleder kan henvise dig til matematikvejledningen. 

Du er også velkommen til selv at kontakte matematikvejlederen.

Kurser

Hvad er det?

Ligningsløsning er en grundlæggende matematisk kompetence. Temakurset “Ligninger” er tiltænkt nye 1.g og 1.hf studerende, så de kan styrke deres kompetencer på området.

Indhold

Ligninger og hvordan de skal løses

Her får du, som 1.g/1.hf elev, en enestående mulighed for at få styr på ligninger.

Hvem er det for?

Der er kun få pladser. De relativt få pladser er for at sikre, at deltagerne kan få den nødvendige opmærksomhed og vejledning. Tilmelding sker ved henvendelse til din matematiklærer eller med nedenstående formular.

Hvornår er det?

Der undervises 4 gange 45 minutter med start i foråret 2023 på små hold (der er mødepligt, og der føres fravær).

Der holdes samtaler vedrørende deltagelse inden da.

Navn
Tilmelding*