Events og fester

Bliv en del af byens vildeste fællesskab

Skolens fødselsdag

Årets største heldagsbegivenhed

Et af årets største begivenheder finder allerede sted i slutningen af august måned, hvor alle elever og ansatte fejrer skolens fødselsdag!

Dagen starter med morgenmad i klasserne, fællessamling i festsalen og efterfølgende konkurrencer på Ringriderpladsen.

Over middag går det løs med den traditionsrige romatch mod AGS på Alssund.

Aftenen afsluttes med fest for både elever og ansatte.

In the park

Sammenhold for de nye

Alle nye 1.Hf og 1.g elever deltager i vores universe science park dag, hvor eleverne udfordres til at spise melorme, bygge og affyre raketter og lære hinanden bedre at kende.

Det er et heldagsevent, hvor vi samlet kører op til Universe Science Park og hjem igen.

Høvdingebold

Alle 1g’ere og 1hf’ere udkæmper en drabelig høvdingeboldturnering i skolens festsal.

Turneringen styres af skolens intro- og kontaktelever og du kan her lære alle de andre førsteårselever at kende på tværs af klasser.

GodVel-fest

Du vil til dette arrangement, som 1g-elev, tage afsked med din grundforløbsklasser og møde dine nye klassekammerater i studieretningsklassen.

Festen arrangeres af skolens intro- og kontaktelever, samt lærere, og er alkoholfri.

Elevarrangerede fester

Vores festforening E69 står for at arrangere en række fede fester i løbet af året.

Udover Rave og Sold, arrangerer E-69 også to temafester i foråret.

… Og så er der selvfølgelig Gallafesten for alle afgangselever.

 

Manager

Manager er et 100% elevarrangeret to dages arrangement, der foregår i maj på Ringriderpladsen i Sønderborg.

Inden festen danner 2g samt 3g og 2hf “fodboldmanagers” hold på tværs af klasser, som spiller fodbold mod hinanden til festen.

Sidste skoledag og lærerrevy

På sidste skoledag for 2hf’erne og 3g’erne har afgangseleverne mulighed for at opleve lærerne på slap line til årets lærerrevy.

Programmet er hemmeligt…

To kvindelige studenter

Dimission

Skoleåret afsluttes med dimissionen i slutningen af juni, hvor 2hf’erne og 3g’erne får overrakt deres beviser.

Facebook

Følg os på facebook

Instagram

#sønderborgstatsskole

Youtube

Husk at subscribe

TikTok

@statsskolen

Flickr

Se vores billeder