Vores mål

Hvad vi vil

Vores mål

Vi vil skabe reflekterende, kreative, innovative mennesker, som opnår viden og kompetencer til at kunne skabe fremtiden.

Derfor vil vi udfordre dig, pirre din nysgerrighed, inddrage dig og åbne verden for dig.

Vi møder dig der hvor du er, og insisterer på at flytte dig.

Din trivsel er af høj prioritet for os. Vi har stor elevtilfredshed, et helt unikt fællesskab og et vildt studiemiljø.

Statsskolen er en stor og mangfoldig skole med mange forskellige elever, elevtyper og fællesskaber – og her er også plads til dig.

Hos os får du et stærkt fagligt fundament til din fortsatte uddannelse – uanset om du har en drøm om at blive læge, IT-specialist, musiker, skolelærer, politibetjent eller noget helt andet.

Vores undervisning

Vi er hele byens gymnasium!

Vi samarbejder med det lokale erhvervsliv, folkeskoler, videregående uddannelser, foreninger og mange andre, så du i alle fag mærker, at virkeligheden kommer ind i fagene, og fagene kommer ud i virkeligheden.

Det tænker vi er moderne dannelse.

Derfor har vi blandet andet udviklet et eliteidrætstilbud sammen med de lokale idrætsforeninger, bygger vi faldskærme med SDU, deltager i sproglige samarbejder på tværs af grænsen, laver vi valgprognoser med de lokale medier, afholder en kæmpe naturvidenskabsfestival og meget meget mere...

Du vil opleve, at vi i vores smukke lyse lokaler, har nogle fantastiske rammer for undervisning og det store fællesskab på tværs af klasser.

Ole Kamp Hansen
Rektor