Studiehjælp

Du er ikke alene

Elever i undervisningen

En god start

På Statsskolen sørger vi for at du får en god start.

Alle klasser har tilknyttet en studievejleder, som i samarbejde med klassens teamkoordinator, og det øvrige lærerteam, har fokus på din og klassens trivsel.

Når man starter på Statsskolen har hver klasse tilknyttet en række kontaktelever, som vil sørge for at ryste klassen sammen, samt introducere dig til skolen.

Du har en fast plads den første dag du møder, og vi har også oprettet netværksgrupper allerede inden du møder op på skolen.

Studievejledning

På Statsskolen kan du føle dig tryg, godt tilpas og godt hjulpet fra allerførste dag.

Hos studievejledningen møder du altid støtte og hjælp til skolelivet og til alt det, der ligger uden om. 

Vejledning

Vi vejleder dig med netop de spørgsmål og de udfordringer, der melder sig i løbet af den spændende og udviklende tid du har på skolen.

Du får selvfølgelig også vejledning i valg af studieretning, fagpakker og valgfag.

Vi vender gerne både livets meget store og meget små spørgsmål med dig, i det fortrolige rum som studievejledningen er.

Kurser

Vi arrangerer kurser, hvis flere elever har et samlet behov.

Det kunne f.eks. være ”Styr på Studiet”, hvor du kan træne dine studiefærdigheder, ”Eksamenskurser” hvor du kan få dæmpet din eventuelle eksamensangst, og ”Sig noget mere kurser” for dig, der ikke er så vant til at række hånden op i klassen.

Matematik logo formet som et hjerte

Matematikvejledning

Har du vanskeligheder med matematik?

Matematikvejledningen på Statsskolen tilbyder vejledning og forskellige aktiviteter, hvis du oplever vanskeligheder med matematik.

Vanskeligheder med matematik kan have mange årsager. Vi forsøger, at finde ud af årsagerne og afhjælpe vanskelighederne sammen med dig. Vi arbejder både med temakurser og individuelt tilrettelagte forløb.

Læsevejledning

I din uddannelse på Statsskolen kommer du til at læse mere og skrive flere opgaver, end du gjorde i folkeskolen. Dette kan godt være svært, hvis du enten læser langsomt, snubler over ordene, er tosproget, eller du har svært ved at få dine tanker ned på papir. Derfor tilbyder vi læsevejledning på Statsskolen.

Læsevejledningen foregår enten individuelt, eller i meget små hold. Vi hjælper dig med strategier til at blive bedre til at læse, eller kan give dig ekstra hjælp til skriftlige opgaver.

skoletaske ikon

IT Rygsæk

PC eller en programpakke med scanner samt læse- og staveprogrammer
ur ikon

Ekstra hjælp

Ekstra hjælp til opgaver. De såkaldte studiestøttetimer.
læse ikon

Dispensation

Dispensation om ekstra tid til årsprøver og eksamen.
logo

AppWriter

Program til oplæsning og skrivestøtte.

Mentorstøtte

Du har mulighed for en mentor igennem SPS-systemet, hvis du har en diagnose eller et handicap.

Vi står for at søge denne for dig, samt for at finde en mentor. Din mentor vil normalt være en lærer, som har særlige kompetencer for at kunne varetage denne opgave.

Har du et handicap, kan du se mere her.

I tvivl?

Er du i tvivl om noget så hjælper vi hellere end gerne.