Til forældre

Forældreinformationer

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Statsskolens nyhedsbrev er til jer som forældre med børn på Statsskolen. Nyhedsbrevet udkommer fire gange om året og giver en orientering om årets vigtigste begivenheder. Nyhedsbrevet kan naturligvis altid afmeldes.

En tryg start

STX-uddannelsen består ef et 3 måneders grundforløb, der er fælles for alle, hvorefter man vælger en endelig studieretning.

Den første dag

Vi tager godt imod din søn eller datter fra første dag. Her er faste pladser, så alle ved hvor de skal sidde, og der er ingen ”udstillende ritualer”.

Introforløb

Vores introforløb strækker sig over det første halve år og skal sikre, at eleverne bliver rystet godt sammen – både i klassen, på årgangen og med de ældre elever.

Trivsel i fokus

Klasseteams

Hver klasse har et team af lærere knyttet til sig. Teamet koordinerer skriftlige opgaver, studieture og sikrer klassens – og den enkelte elevs – faglige og sociale trivsel. Teamet står også for at afholde ”Klassens modul” jævnligt. Her er der fokus på dialog med eleverne om læring og trivsel.

Studievejledning

Hver klasse har desuden en studievejleder, som i samarbejde med klasseteamet skal sikre den enkeltes trivsel, samt at klassen fungerer. Alle elever kan kontakte en vejleder med både personlige, sociale eller faglige problematikker.

Byens største fællesskab

Fællesskab

Statsskolen er en stor skole, hvor det er muligt at indgå i en masse spændende fællesskaber.
Måske er din søn eller datter til brætspil, musik, idræt, teater eller noget helt femte?
Uanset hvad, er der mulighed for at dyrke sin interesse på Statsskolen. 

Fest

Det skal være trygt at gå til fest på Statsskolen.
Ved alle fester deltager der personale fra skolen og det er kun skolens egne elever, der kan deltage.
Vi serverer ikke hård spiritus, men kun sodavand, øl og andre drikkevarer med lignende alkoholprocenter.

FAQ

DETTE ER ET DUMMY FELT – BRUGES MED CSS KODE FOR AT HOLDE ØVERSTE ACCORDION LUKKET VED START -Please do not remove!!!!

Vi har valgt, at det som udgangspunkt ikke skal koste noget at gå på Statsskolen. Elever betaler altså ikke for print eller lignende.

Der vil dog være betaling til studieture og ekskursioner.

På Statsskolen åbner vi verden. Derfor skal alle klasser selvfølgelig også på studietur!

Normalt rejser STX-klasserne i 2g og HF-klasserne i 2HF. Klasserne har selvfølgelig indflydelse på hvor rejsen går hen. De sidste par år har klasser blandt andet været i Firenze, på Malta, i Sarajevo….

Der er en egenbetaling for studieturene. På STX maksimalt 5500 kr. og på HF maksimalt 3000 kr. Der er muligt at spare op via skolen.

I løbet af studietiden på Statsskolen vil der naturligvis være en række ekskursioner, museumsbesøg, virksomhedsbesøg eller lignende. Der kan være deltagerbetaling på nogle af disse.

Vi tilbyder fem fagpakker. Se dem her.
Der er mødepligt til alle timer. Elever kan følge deres fravær i Lectio. Studievejlederne håndterer fraværsproblematikker og indkalder blandet andet elever til fraværssamtaler.
Det kan være sundt at have et fritidsarbejde. At tage en gymnasial uddannelse er dog et fuldtidsarbejde og vi anbefaler derfor ikke mere end 8-10 timers arbejde ved siden af gymnasiet.

Når din søn eller datter starter i gymnasiet, er det primært ham eller hende, som vi kommunikerer med. Som forældre er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte skolen, hvis I har spørgsmål, eller forhold, som I gerne vil have vendt. I kan anvende kontaktformularen her.

Der holdes et forældremøde i 1g. Her gives en orientering om klassen og om studieretningernes fag. Desuden er der mulighed for at tale med de enkelte faglærere.

Der holdes ikke forældremøder i 2g og 3g og HF.

DETTE ER ET DUMMY FELT – BRUGES MED CSS KODE FOR AT HOLDE ØVERSTE ACCORDION LUKKET VED START -Please do not remove!!!!

Elever på STX får standpunktskarakterer to gange om året og en afsluttende årskarakter. 1g-eleverne får dog kun en standpunktskarakter og en afsluttende årskarakter.  Karaktererne vil fremgå af Lectio og eleverne vil også få en begrundelse, enten skriftligt eller mundtligt.

Elever i HF får ikke standpunktskarakterer, men vil modtage  skriftlige evalueringer fra deres lærere to gange årligt.

Lectio er skolens primære IT- og kommunikationssystem. Det er her eleverne finder skema, lektier, fraværsoversigt, karakterer og meget mere.

Eleverne kan finde deres skema i Lectio. Dette kan ændre sig med kort varsel. Man bør derfor ikke placere andre ting, fx fritidsarbejde i tidsrummet 8.00-15.00.

Moduler:

8.00-9.30: 1. modul

9.45-11.15: 2. modul

11.45-13.15: 3. modul

13.30-15.00: 4. modul

Her kan du finde informationer om optagelse.

Har du brug for at tale med en studievejleder, eller kunne du tænke dig at besøge skolen, så se mulighederne for dette her.

Vi tilbyder 13 spændende studieretninger indenfor musik, samfundsfag, science og sprog. Se dem her.

Se vores studie- og ordensregler her.

Facebook

Følg os på facebook

Instagram

#sønderborgstatsskole

Youtube

Husk at subscribe

TikTok

@statsskolen

Flickr

Se vores billeder