Læsevejledning

Få hjælp til at læse og skrive

Læsevejledning

INFORMATION TIL ELEVER PÅ STATSSKOLEN

I dit studie på Statsskolen kommer du til at læse mere og skrive flere opgaver, end du gjorde i folkeskolen.

Dette kan godt være svært, hvis du enten læser langsomt, snubler over ordene, er tosproget, eller du har svært ved at få dine tanker ned på papir.

I den situation kan du få et hjælpende skub af skolens læsevejleder.  Vejledningen foregår enten individuelt, eller på meget små hold.

Strategier til, hvordan du kan blive bedre til at læse.

Ekstra hjælp til skriftlige afleveringer.

Ekstra undervisning i grammatik eller hjælp til at øge læsehastigheden.

Screening

I dit første studieår vil du blive tilbudt en  screening i læsehastighed, læseforståelse og stavekundskaber.

Når screeningen er lavet, vil du få et tilbud om en efterfølgende vejledning med læsevejlederen, hvis dette er relevant. Det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

Du er altid velkommen til at vende tilbage til læsevejledningen på et senere tidspunkt, også selvom du efter screeningen ikke tog imod tilbuddet.

Ordblindhed

Dysleksi (ordblindhed) har intet at gøre med intelligens! Dysleksi er et handicap, der dækker over vanskeligheder med at læse og skrive.

Når man har dysleksi, tager det ofte længere tid at læse og/eller skrive.

Det kan samtidig være meget svært at lære nye ord og udvikle et større ordforråd.

Bliver det konstateret, at en elev er ordblind, kan læsevejledningen og skolen søge om specialpædagogisk støtte (SPS) fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet.

Praktisk hjælp

skoletaske ikon

IT Rygsæk

PC eller en programpakke med scanner samt læse- og staveprogrammer
ur ikon

Ekstra hjælp

Ekstra hjælp til opgaver. De såkaldte studiestøttetimer.
læse ikon

Dispensation

Dispensation om ekstra tid til årsprøver og eksamen.
logo

AppWriter

Program til oplæsning og skrivestøtte.