STX

Alt er muligt

STX fordi

du åbner flest muligheder du får det vildeste studiemiljø du får tid til at tænke dig om du bliver udfordret fagligt  du kan vælge mellem 13 studieretninger

Vil du være ingeniør, lærer, fysiker eller læge? Eller måske læse markedsøkonomi, jura, International Business eller musikvidenskab?

Studentereksamen (STX) er den ungdomsuddannelse, der giver adgang til flest videregående uddannelser og giver stor frihed i dit næste valg.

Kom og vær med i byens vildeste studiemiljø.

#stxpåstats

Om STX

STX studiet består ef et 3 måneders grundforløb, der er fælles for alle, hvorefter man skal vælge en endelig studieretning.

Grundforløb

De første tre måneder går du i en grundforløbsklasse. Vi tager godt imod dig, du lærer skolen at kende og du får lov til at snuse til de forskellige fag inden du skal vælge en endelig studieretning.

Studieretning

Efter grundforløbet starter du i din studieretningsklasse for dine resterende 3 år. Her sørger vi for, at få klassen rystet godt sammen og at du kommer godt i gang.

I din studiretningstid skal du vælge en række obligatoriske fag og valgfag.

Dine fag

De fag du skal have er delt op i 3 forskellige niveauer: A, B og C. A er det højeste, og C er det laveste.
Ikon med et A på

A-niveau

A-niveau har du alle 3 år i gymnasiet. Nogle A-niveau fag er obligatoriske, andre kan vælges.

Ikon med et B på

B-niveau

B-niveau fag strækker sig over de første to år. De findes også som valgfag i de senere studieår.

Ikon med et C på

C-niveau

C-niveau er fag, som du kun har i ét år. Fagene findes typisk i det første studieaår men også som valgfag i de senere studieår.

Elev med computer

Fag du skal have i grundforløbet

Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Dansk C
Samfundsfag C
Matematik C
Engelsk C
Idræt C

To drenge i klasseværelse

Obligatoriske fag i studieretningsforløbet

Dansk A
Historie A
Engelsk B el. A
Matematik C el. B
Idræt C
Religion C
Oldtidskundskab C

Elever med computere i klasseværelse

Fag du kan vælge i studieretningsforløbet

Dine studieretningsfag
Valgfag
Et kreativt fag på C-niv.
Et sprog på B el. A niv.

Studieretninger

Statsskolen tilbyder 13 forskellige STX studieretninger fordelt på Science, Musik, Samfund og Sprog.

Grafik science

Science

Grafik musik

Musik

Grafik samf

Samfund

Grafik sprog

Sprog