Legater

Sønderborg Statsskole legater

Legater

Hvert år har Sønderborg Statsskoles Legatfond den store glæde at kunne uddele et antal legater til tidligere elever fra Sønderborg Statsskole. Der uddeles i alt omkring kr. 40.000 – 60.000 om året.

Legatet kan kun søges af studenter fra Sønderborg Statsskole, som er under uddannelse ved et universitet/højere læreranstalt og gives til at fremme den studerendes studiemuligheder.

Se de spændende beretninger fra 3 tidligere legatmodtagere.

Kristine Bjerg Andersen

Student 2014

Kristine læser medicin på Århus Universitet og var i forbindelse med sit studie i Grønland og arbejde på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

Emma Siemens Lorenzen

Student 2015

Emma Siemens Lorenzen læser statskundskab ved Københavns Universitet og har fået tildelt legatet i forbindelse med et praktikophold ved den danske FN-mission i New York.

Kim Byrial Jensen

Student 2015

Kim har en bachelor i Statskundskab fra Københavns Universitet og har modtaget legatet som et bidrag til at gennemføre en kandidatuddannelse i udviklingspolitik med fokus på Latinamerika ved University of Cambridge i England.

Legater

Legater fra Statsskolen kan søges af studenter fra Sønderborg Statsskole, som er under uddannelse ved et universitet/ højere læreranstalt og har været i gang med deres uddannelse i mindst 2 år.

Der uddeles i alt omkring kr. 40.000 – 60.000. Pengene deles ofte op i to-tre portioner, alt efter bestyrelsens skøn. Legatet gives fortrinsvis til udlandsophold, der finder sted i tilknytning til uddannelsen.

Traditionen er, at legaterne overrækkes personligt ved en ceremoni på Sønderborg Statsskole, hvor legatmodtagerne fortæller skolens elever og lærere om deres uddannelse, oplevelser og overvejelser.

Ansøgning

Ansøgningsfrist er 1. marts. Tilbagemelding til alle ansøgere udsendes senest ultimo maj.
  • Legatet kan søges af værdigt trængende studenter, som er under uddannelse ved et universitet/højere læreranstalt og har været i gang med uddannelsen i mindst 2 år.
  • Legatet gives fortrinsvis til udlandsophold i tilknytning til uddannelsen.
  • En udførlig redegørelse for hidtidige studieforløb og økonomiske forhold skal vedlægges ansøgningen
  • Der skal vedlægges en kopi af studentereksamensbeviset fra Sønderborg Statsskole
  • Der skal vedlægges en kopi af opnåede karakterer på den igangværende videreuddannelse.
  • Legatet uddeles på Sønderborg Statsskole. Legatmodtagere vil modtage direkte besked fra fonden. Legatudvalget lægger vægt på at legatmodtageren er personligt tilstede ved legatoverrækkelsen.
  • Legatmodtagere skal lave en 1-1,5 min video, hvor de forklarer hvad legatet har bidraget til. Videoen bruges som en del af skolens oplysningskampagner.
  • Ansøgninger med manglende dokumentation vil ikke komme i betragtning.
CHECKLISTE

Ansøger*
Sønderborg Statsskole må kontakte mig pr. email