For dig med handicap

Handicap er ingen hindring

Udfordringen

Et stort antal unge har et handicap. Det kan for eksempel være hørevanskeligheder, synsvanskeligheder eller psykiske diagnoser. På Sønderborg Statsskole skaber vi rammerne for at også de kan få en gymnasial uddannelse

Astrid Lorenzen er student fra Sønderborg Statsskole. I et filmklip udgivet af Det Centrale Handicapråd, forklarer Astrid om syv udfordringer ved at tage en uddannelse med et handicap.

De fysiske rammer

Sønderborg Statskole tilbyder både de fysiske og menneskelige rammer, der er med til at gøre det muligt for dig, trods dit handicap, at gennemføre en gymnasial uddannelse.

Undervisningslokaler

Undervisningslokaler og borde indrettes, så de kan bruges, når man f.eks. sidder i kørestol.

Adgangsforhold

Der er elevator, der kan bringe en fra vejniveau til Statsskolens tre forskellige etager, ligesom der naturligvis findes en handicap-parkeringsplads. Vi planlægger ligeledes din undervisning så den foregår i et lokale tæt på elevatoren.

Eksamenstilpasning

Der kan gives dispensation om ekstra tid til eksamen for at tilgodese handicapforhold.

Der er også mulighed for at blive fritaget for undervisningen i idræt C og erstatte det med et andet valgfag på c-niveau.

Toiletadgang

Statsskolen har handicaptoiletter med ekstra plads og brusemulighed. Det ene toilet har en elektrisk hejs der efterses årligt.

Støtteordning

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en statslig støtteordning, der skal sikre, at elever med en funktionsnedsættelse kan gennemføre en ungdomsuddannelse på lige fod med andre.

SPS kan søges både når der er tale om ordblindhed samt psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser.

SPS søges igennem skolen og gør det muligt, at ansøge om bevillinger til nødvendig hjælp eller teknisk udstyr, hvis der er behov for det.

Tandem

Statsskolen råder f.eks. over en tandem-cykel for også at give svagtseende elever mulighed for at deltage i cykling til idræt, eller komme med på tur.

Høresystem

Sarah Petersen er hørehæmmet.
I hendes klasselokale er der installeret et trådløst lydsystem i loftet, der kommunikerer med hendes høreapparat.

Studietiden

Normalt tager en gymnasial uddannelse to til tre år. Et handicap kan dog gøre at du har brug for mere tid til at gennemføre uddannelsen. 

På Sønderborg Statsskole arbejder vi for, at alle skal have mulighed for at tage en uddannelse – også unge med handicap. Vi sørger derfor, sammen med dig, for at finde de bedst mulige løsninger, der tilgodeser dig.

Det er dog stadigvæk din eget ildhu og hårdt arbejde der får dig igennem uddannelsen.

Handicappet student Astrid til dimension med rød studenterhue

En aftale med skolen, gjorde at perioden for Astrids uddannelse blev forlænget fra tre år til fem år for at tilgodese hendes fysiske handicap.

Studietur

En af de store begivenheder under en gymnasial uddannelse er studieturen til udlandet, der finder sted i 2g eller 2HF.

Med den rigtige organisation og samarbejde mellem skolen og familie er det selvfølgelig også muligt, at deltage i studieturen.