Samfund

Samfundsfag-A Matematik-A

Grafik samf

Er det noget
for dig?

#samfpåstats

Gør din verden større!

Hvordan laver man en pålidelig meningsmåling? Hvilke faktorer påvirker Danmarks sikkerhedspolitik? Hvilke effekter har Coronakrisen på dansk økonomi? Hvordan kan man måle troværdighed?

Studieretningen er for dig, der er interesseret i at forstå samfund, politik og økonomi og gerne vil arbejde i dybden med komplicerede samfundsfaglige emner.

Forståelse, fordybelse og medansvar!

Virkelighedsnær undervisning er en selvfølge på denne studieretning, hvor du måske skal producere valgvideoer, overvære retssager, engagere dig i NGO’er eller måske deltage i Mediacamp, som har fokus på formidling, journalistik og kommunikation. 

Vi har ligeledes, i samarbejde med lokale medier, udviklet solide valgprognoser til kommunalvalget, samt samarbejdet med de lokale politikere til workshoppen: “Hvordan skaber vi den gode ungdomsby i Sønderborg?”

logo
logo

Hvad kan du forvente?

Studieretningens to fag møder fx hinanden, når der i undervisningen skal udarbejdes valgprognoser, laves imageundersøgelser eller når de samfundsøkonomiske regnemodeller sættes under lup.

Studieretningen giver naturligvis adgang til de samfundsvidenskabelige videregående uddannelser, men også til mange humanistiske og naturvidenskabelige. 

Flere udfordringer? Du kan for eksempel deltage i matematikkonkurrencen Georg Mohr, eller ansøge om at deltage i et samfunds- eller matematisk forløb ved Akademiet for Talentfulde Unge.

Samfundsfag

I samfundsfag kommer du blandt andet til at arbejde med globaliseringen, international politik, økonomi samt sociologi og identitet.

Emner i undervisningen kan fx være ”Unges brug af sociale medier”, ”Køn og seksualitet” eller "Klimapolitik". Du bliver klogere på dig selv, dine medmennesker og samfundet, og lærer at forstå hvorfor verden er som den er - og hvordan vi ændrer den!

Matematik

Matematikken bygger på logisk tænkning og abstraktion. Den bliver uundværlig for dig, når du skal bearbejde undersøgelser, indsamle data og drage konklusioner ud fra disse.
Du kommer til at forstå og anvende avanceret statistik, når du opstiller sammenhænge mellem fx køn og stemmemønstre ved kommune- og folketingsvalg.

Oversigt over samf studieretningerne

Vælg din retning!

Med vores studieretningsvælger kan du kombinere studieretningsfagene med dine valgfagsønsker, og få et overblik over hvordan dit samlede uddannelsesforløb kan komme til at se ud.
1. Vælg studieretning
2. Vælg valgfag

Hvis du vil foretage omvalg undervejs, skal du nulstille dine valg og starte helt forfra.

Vis adgangskortetVis adgangskortet

Oversigt over dine valg

Grundforløb

Obligatoriske fag

1G

2G

3G

Samfundsfag A(325t)
Matematik A(375t)
Dansk A(260t)
Engelsk B(180t)
Historie A(190t)
Fysik C(75t)
Biologi C(75t)
Naturgeografi C(75t)
Idræt C(150t)
Religion C(75t)
Oldtidskundskab C(75t)
Naturvidenskabeligt grundforløb(45t)
Almen sprogforståelse (AP)(45t)
Studieretningsprojekt (SRP)(20t)
Projekttimer(130t)

Valgfag

1G

2G

3G

Timebelastning

1G

0

2G

0

3G

0

C-niveau fag

0

B-niveau fag

0

A-niveau fag

0

Samlet timebelastning

0