Science

Matematik-A Biotek-A Fysik-B

Grafik - science

Er det noget
for dig?

#sciencepåstats

Der findes biokemi i alt!

Hvordan producerer vi bioethanol til fremtidens brændstof, udvikler ny og bedre medicin samt undgår skadelig kemi i vores fødevarer?

Gennem forsøg og eksperimenter – både i laboratoriet og i virkeligheden – er det nogle af de emner, som du kan fordybe dig i på denne spændende studieretning.

Med denne studieretning får du en bred indføring i naturvidenskaben, med mulighed for at tone den i den retning, som du finder mest interessant!

Indsigt og udfordring

Gennem samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, på gymnasiet og i virkeligheden, får du viden, som gør dig i stand til at forstå den teknologiske udvikling, men også til at forholde dig kritisk til den.

Du bliver en del af Statsskolens store Naturvidenskabsfestival, kan deltage i DM i science, matematikkonkurrencen Georg Mohr, samt fysik- og biotekolympiaderne. Du kan også blive en del af Videnskabsklubben, hvor du bliver læreren, der skal undervise 4. og 6. klasse-elever i fx mikrobiologi.

logo
logo
logo
logo
Elever i laboratorium

Skab fremtidens løsninger

Du får her en studieretning med fokus på Life Science, der giver dig adgang til langt de fleste naturvidenskabelige videregående uddannelser.

Fysik

Du får et solidt kendskab til de fysiske love, atomers opbygning og egenskaber, energi samt lys, lyd og bølger. Du får viden om hvordan fysikken kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer, fx indenfor sundhedsvidenskaben.

Matematik

Med matematik på A-niveau bliver du klædt bedst muligt på til arbejdet med science-fagene. Du lærer fx. at opstille matematiske modeller, som kan forklare naturvidenskabelige sammenhænge, som fx. optagelse og nedbrydning af medicin.

Bioteknologi

I  bioteknologi vil du opleve, at biologi og kemi smelter sammen. Du bliver klogere på fx stamceller, genteknologi samt virus og cellers opbygning. I faget skal du også forholde dig til de etiske problematikker, som nye teknologier medfører, fx i forbindelse med genteknologi.

Oversigt over science studieretningerne

Vælg din retning!

Med vores studieretningsvælger kan du kombinere studieretningsfagene med dine valgfagsønsker, og få et overblik over hvordan dit samlede uddannelsesforløb kan komme til at se ud.
1. Vælg studieretning
2. Vælg valgfag

Hvis du vil foretage omvalg undervejs, skal du nulstille dine valg og starte helt forfra.

Vis adgangskortetVis adgangskortet

Oversigt over dine valg

Grundforløb

Obligatoriske fag

1G

2G

3G

Bioteknologi A(400t)
Matematik A(375t)
Fysik B(200t)
Dansk A(260t)
Engelsk B(180t)
Historie A(190t)
Idræt C(150t)
Oldtidskundskab C(75t)
Religion C(75t)
Samfundsfag C(75t)
Naturvidenskabeligt grundforløb(45t)
Almen sprogforståelse (AP)(45t)
Studieretningsprojekt (SRP)(20t)
Projekttimer(130t)

Valgfag

1G

2G

3G

Timebelastning

1G

0

2G

0

3G

0

C-niveau fag

0

B-niveau fag

0

A-niveau fag

0

Samlet timebelastning

0