Sprog

Engelsk-A Fransk-A Samf-B

grafik - sprog

Er det noget
for dig?

#sprogpåstats

Åben din verden!

Hvad protesterer “De gule veste” imod? Hvordan er det at være migrant i USA, England eller Frankrig? Hvad adskiller det franske samfund fra det danske eller britiske? Hvorfor satser man i Frankrig på atomkraft?  Hvad præger kulturen i de tidligere britiske og franske kolonier i dag?

Åben din verden med en studieretning med to verdenssprog og samfundsfag!

Udfordrende undervisning

Vi har et stort fokus på sprog på Statsskolen, og vi samarbejder med både lokale virksomheder, turistforeninger, folkeskoler og uddannelsesinstitutioner i udlandet. 

Gennem kreative arbejdsformer som fx videooptagelser, små spillefilm og rollespil, får du trænet din sprogbeherskelse, kommunikative færdigheder og analyseevner. 

Vi sørger altid for, at du får de helt rigtige udfordringer!

I samfundsfag deltager vi ofte i SDUs Mediacamp med fokus på journalistik, formidling og kommunikation. En fantastisk mulighed for dig til at få indblik i kommunikations- og medieverdenen. 

logo
logo
Dreng underviser folkeskoleelever i engelsk

Is english your thing?

Bliv endnu bedre til engelsk med et Cambridge Advanced English Certificate, som giver dig en internationalt anerkendt eksamen. Du kan tage det lige her på Statsskolen!

Tout est possible!

Overvejer du at studere eller arbejde i udlandet? På denne studieretning får du nogle kompetencer, som er efterspurgt både i danske virksomheder og i udlandet.

Du lærer at forstå mennesker, de samfund de lever i og hvorfor de handler som de gør.

Du får her en bred studieretning, som både peger i retning af at arbejde med fx mennesker, kultur, politik, økonomi eller meget andet. Studieretningen giver adgang til de fleste humanistiske og samfundsfaglige bacheloruddannelser.

Fransk

Fransk er et begyndersprog og omdrejningspunktet for undervisningen er naturligvis det franske sprog. Du kan dog også se frem til fx at skulle lære om kulturmøder i Frankrig, eller beskæftige dig med hvordan det er at være ung i Paris i dag.

Engelsk

I engelsk kommer du både til at arbejde med dine sprogfærdigheder, samt med historiske, politiske og kulturelle emner. Det kunne være ”Fake News”, ”Det amerikanske valg” eller ”moderne amerikansk litteratur”

Samfundsfag

I samfundsfag vil du blandt andet skulle arbejde med globaliseringen, international politik, samt sociologi og identitet. Undervisningen vil særligt tage udgangspunkt i forholdene i de engelsk- og fransksprogede områder.

Oversigt over sprogstudieretningerne

Vælg din retning!

Med vores studieretningsvælger kan du kombinere studieretningsfagene med dine valgfagsønsker, og få et overblik over hvordan dit samlede uddannelsesforløb kan komme til at se ud.
1. Vælg studieretning
2. Vælg valgfag

Hvis du vil foretage omvalg undervejs, skal du nulstille dine valg og starte helt forfra.

Vis adgangskortetVis adgangskortet

Oversigt over dine valg

Grundforløb

Obligatoriske fag

1G

2G

3G

Engelsk A(310t)
Fransk begyndersprog A(305t)
Samfundsfag B(200t)
Dansk A(260t)
Historie A(190t)
Matematik B(250t)
Fysik C(75t)
Biologi C(75t)
Idræt C(150t)
Naturgeografi C(75t)
Oldtidskundskab C(75t)
Religion C(75t)
Naturvidenskabeligt grundforløb(45t)
Almen sprogforståelse (AP)(45t)
Studieretningsprojekt (SRP)(20t)
Projekttimer(130t)

Valgfag

1G

2G

3G

Timebelastning

1G

0

2G

0

3G

0

C-niveau fag

0

B-niveau fag

0

A-niveau fag

0

Samlet timebelastning

0