Sundhed

Biologi B og Psykologi C

Manlig figur med lang hvid læge jakke på ikon

Er det noget
for dig?

En HF-fagpakke består af to fag, der peger på en mulig fremtidig karrierevej og giver adgang til korte- og mellemlange videregående uddannelser.

#hfpåstats

Vil du gøre en forskel for andre?

Hvilken betydning har arv og miljø for din sundhed? Hvad er sund kost og ernæring? Hvorfor er der ulighed i sundhedssystemet? Hvordan opstår psykisk sygdom?

Dette er nogle af de spørgsmål, som du kan få svar på med denne fagpakke med biologi B og psykologi C!

Science og sundhed

Vi arbejder blandt andet sammen med Sundhedscenteret, og du vil få lov til at prøve dig selv af i realistiske omgivelser med rigtige mennesker i vores projekt- og praktikforløb. 

Fagene passer perfekt sammen og undervisningen er næsten lektiefri.

Krop og sjæl

Fagpakken gør dig klar til et studie eller et arbejde, hvor mennesker, sundhed og kroppen er i centrum.

Biologi

I biologi arbejder vi både i laboratoriet, naturen og i klasselokalet. Du skal arbejde med områder som fx sundhed, sygdom og medicin, bæredygtighed og medicinsk etik både teoretisk og praktisk.
Du kan også komme til at finde dig selv i gang med at dissekere dyreorganer, stå med waders på for at undersøge vandmiljøet i en sø eller måske i gang med at teste dig selv og din egen krops funktioner i laboratoriet.

Psykologi

I psykologi arbejder vi ofte casebaseret med emner som stress og coping, arv og miljø, barndommens betydning eller forholdet mellem individ og gruppe.
Vi kommer omkring socialpsykologi og udviklingspsykologi samt beskæftiger os med fx læring og motivation, og identitet og personlighed.

1.HF

2.HF

Matematik C

Biologi B

Naturvidenskabelige faggruppe (NF)

Psykologi C

Dansk A

Engelsk B

Kultur- og samfundsfaggruppe (KS)

Projekt/Praktik

Projekt/Praktik

Projekt/Praktik

Projekt/Praktik

Fag

Matematik B

Matematik C

Biologi B

Naturvidenskabelige faggruppe (NF)

Dansk A

Engelsk B

Kultur- og samfundsgruppe (KS)

Projekt/Praktik

Se hvilke muligheder du får med studieretningen.

VALGFAG

Du kan kun vælge Idræt C

C-niveau
  • Idræt C

VALGFAG

Du kan vælge ét valgfag enten på C eller B-niveau

C-niveauB-niveau
  • Erhvervsøkonomi C
  • Mediefag C
  • Psykologi C
  • Kemi B
  • Matematik B
  • Samfundsfag B