Science

Biologi B og Matematik B

Manlig figur med blåt jakkesæt ikon

Er det noget
for dig?

En HF-fagpakke består af to fag, der peger på en mulig fremtidig karrierevej og giver adgang til korte- og mellemlange videregående uddannelser.

#hfpåstats

Bliv klogere på fremtiden

Vil du være klogere på teknologi og naturvidenskab? Kan du lide at lave eksperimenter i laboratoriet og i naturen? Elsker du følelsen, når “noget går op”?

Så kunne denne fagpakke med biologi B og matematik B være noget for dig! 

Bliv del af Statsskolens unikke sciencekultur

Du får en solid introduktion til science og opnår en god forståelse for tekniske problemstillinger.

Vælger du denne fagpakker bliver du også en del af Statsskolens store naturvidenskabsfestival, som afholdes hvert år i september.

Den bedste læringsoplevelse

Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle, relevante og nærværende problemstillinger. 

På HF-science går vi ikke fra teori til praksis, men fra praksis til teori

Du bliver klædt på til at arbejde naturvidenskabeligt, lave forsøg og lave rapporter

Og undervisningen er næsten lektiefri.

Biologi

I biologi arbejder vi både i laboratoriet, naturen og i klasselokalet. Du skal arbejde med områder som fx biodiversitet, evolution, virus, bæredygtighed og medicinsk etik, både teoretisk og praktisk.
Du kan også komme til at finde dig selv i gang med at dissekere dyreorganer, stå med waders på for at undersøge vandmiljøet i en sø eller i gang med at teste dig selv og din egen krops funktioner i laboratoriet.

Matematik

Matematikken er et fag i sig selv, som bygger på logisk tænkning og abstraktion, men den bliver også en hjælp for dig til at forstå biologien. Vi bruger eksempler fra din dagligdag og sørger for, at du gennem praktiske eksempler lærer teorierne og metoderne i matematikken.

1.HF

2.HF

Matematik C

Matematik B

Naturvidenskabelige faggruppe (NF)

Biologi B

Dansk A

Engelsk B

Kultur- og samfundsfaggruppe (KS)

Projekt/Praktik

Projekt/Praktik

Projekt/Praktik

Projekt/Praktik

Fag

Matematik B

Matematik C

Biologi B

Naturvidenskabelige faggruppe (NF)

Dansk A

Engelsk B

Kultur- og samfundsgruppe (KS)

Projekt/Praktik

Se hvilke muligheder du får med fagpakken.

VALGFAG

Du kan vælge blandt følgende valgfag

C-niveau
  • Idræt C
  • Musik C
  • Billedkunst C

VALGFAG

Du skal vælge ét valgfag enten på C eller B-niveau

C-niveauB-niveau
  • Erhvervsøkonomi C
  • Mediefag C
  • Psykologi C
  • Idræt B
  • Biologi B
  • Samfundsfag B