Sprogcamp

Pige og drenge fodbold

Hvad er sprogcamp?

Synes du, at det kniber lidt med grammatikken, eller har du svært ved at sige noget i timerne, så er sprogcamp måske det rigtige tilbud til dig.

Hvis du er interesseret og vil vide mere, så tal med din sproglærer eller den lærer, der står for sprogcampen.

Hvem kan være med?

Sprogcamp er et tilbud til 2.g og 3.g elever i sprogfagene. Der tilbydes sprogcamp i engelsk, tysk, fransk og spansk. Der er kun 16 pladser på hvert hold.

Hvis der er flere tilmeldte, end vi har plads til, vil pladserne blive fordelt efter en vurdering fra de pågældende sproglærere.

Hvornår foregår det?

Sprogcamp afholdes lørdag d. 2. oktober 2021 fra kl. 9:00-15:00. Statsskolen serverer frokost på dagen.

Tilmeldingsfristen er mandag d. 24. september 2021. Du tilmelder dig her.

Hvis du er interesseret i mere end én sprogcamp, kan du angive en 1. og 2. prioritet

Har du læst om vores mathcamp?

Få success med sprog

Få opbygget tillid til dine sproglige evner.

Få et nyt netværk

Mød nye venner, som du kan arbejde sammen med.

Det handler om dig

Vi arbejder i mindre grupper. Du får den hjælp, du har behov for.

Læs om de forskellige sprogcamps
Hvad er sprogcamp “Engelsk”?
Sprogcampen i engelsk er for dig, som sjældent får sagt noget i timerne, fordi du er utryg ved at sige noget på engelsk foran klassen. Der er fokus på at træne mundtlige sprogfærdigheder, så du kommer til at tale engelsk hele dagen. Vi kommer til at arbejde med samtale og ordforråd inden for både almene og faglige emner. Formålet er, du bliver mere tryg ved at tale engelsk og derfor tør sige mere i timerne.

Spørgsmål?

Mette Doyle

Hvad er sprogcamp “Tysk”?

Hvis du synes, tysk er lidt svært, og du mangler mod til at turde sige noget i timerne, så er Sprogcampen i tysk lige noget for dig.

Der vil blive en masse forskellige mundtlige øvelser i form af interviews, samtaler, quiz og byt, små videooptagelser, mundtlige referater, spil mm. Det hele skulle gerne give dig mod til at deltage mundtligt i tysktimerne fremover.

Du vil også få mulighed for at få samlet op på nogle af de grammatiske emner, der er blevet gennemgået i 1g.

Spørgsmål?

Claudia Renate Kleinert

Hvad er sprogcamp “Fransk”?

Kom og få genopfrisket den grundlæggende grammatik, udtale og de grundlæggende gloser fra 1.g.

Vi repeterer bl.a. verbernes bøjning, adjektiver, udtaleregler, ordforråd og meget mere.

Efter kurset vil du være klar til at lære meget mere fransk! Du vil forhåbentlig være mere sikker på dig selv og turde sige mere i timerne.

Spørgsmål?

Steen Peterhänsel

Hvad er sprogcamp “Spansk”?

Kom og få genopfrisket den grundlæggende grammatik, udtale og grundlæggende gloser fra 1.g.

Vi repeterer bl.a. verbernes bøjning, adjektiver, udtaleregler, ordforråd og meget mere.
Efter kurset vil du være klar til at lære meget mere spansk!

Du vil forhåbentlig være mere sikker på dig selv og turde sige mere i timerne.

Spørgsmål?

Ana Maria Contreras Green