Mathcamp

Pige og drenge fodbold

Hvad er mathcamp?

Formålet med mathcamps er, at give fokuseret hjælp til studerende, så de kan komme godt igennem matematikken. Mathcamp kendetegnes ved at man arbejder meget mere målrettet og i mindre grupper.

Nedenstående kan du læse om de tre forskellige mathcamps Statsskolen tilbyder: “Kom godt i gang”, “Så’ det nu” og “SSSommer camp”.

Hvem må være med?

De forskellige mathcamps er rettet mod både nye elever og elever der skal til eksamen. Mathcamps er til både Hf og STX studerende. Særligt for SSSommer camp er dog at der inviteres folkeskoleelever.

Hvornår foregår det?

Mathcamp afholdes jævnt fordelt i løbet af skoleåret. Mathcamps tiltænkt de nye studerende er placeret i starten af skoleåret, hvorimod mathcamps tiltænkt studerende der nærmer sig eksamen er placeret i slutning af skoleåret. 

Se nedenstående for at se hvornår de forskellige mathcamps afholdes.

Har du læst om vores sprogcamp?

Har du læst om matematikvejledningens temakurser?

Få success med matematik

Få opbygget tillid til dine faglige evner.

You are not alone

Du får et netværk af venner, som du kan arbejde sammen med omkring lektier og afleveringer.

Du er midtpunktet

Vi arbejder i mindre grupper. Få svar på alle dine spørgsmål!

Bliv klar til din studieretning

Få styr på matematikken, så du kan komme godt videre på Statsskolen.

Læs om de forskellige mathcamps

Hvad er mathcamp “Kom godt i gang”?

Mathcamp, “Kom godt i gang”, er et tilbud til nye studerende i 1.hf og 1.g. Det handler om at få fokuseret hjælp til  den grundlæggende matematik for at komme godt i gang med studiet.

Mathcamp løber over to dage. 

Der vil på 1. dagen blive gennemgået grundlæggende ligningsløsning og lineær funktioner.

På 2. dagen vil vi kigge på opgaver med lineære funktioner og brugen af CAS-værktøj til løsning af opgaverne.

Hvem må være med?

Der er kun 28 pladser. De relativt få pladser er for at sikre, at deltagerne kan få den nødvendige opmærksomhed og vejledning.

Hvis du vil vide, så tal med din matematiklærer, eller en af lærerne fra mathcamp.

Hvornår foregår det?

Skoleåret 2022/2023
Mathcamp “Kom godt i gang!” afholdes mandag d. 17/10 – 2022 og tirsdag d. 18/10 – 2022. Begge dage i tidsrummet fra kl. 9:00-14:00

Tilmeldingsfristen er onsdag d. 5/10 2022.

Spørgsmål?

Karin L. Kristiansen

Frank K. Larsen

Stinne Thomsen

John A. Kristiansen

Hvad er mathcamp “Så’ det nu!”?

Mathcamp, “Så’ det nu!”, er et tilbud til elever med afsluttende eksamensfag i 1.hf , 2.g, 2.hf og 3,g for at få det sidste skub inden skriftlig eksamen.

Der vil på 1. dagen blive gennemgået opgaver uden hjælpemidler og brugen af formelsamling.

På 2. dagen vil vi kigge på delprøver med hjælpemidler og brugen af CAS-værktøj til løsning af opgaverne.

Hvem må være med?

Der er i alt plads til ca 35-40 elever. De relativt få pladser er for at sikre, at deltagerne kan få den nødvendige opmærksomhed og vejledning.

Hvis du vil vide mere,  så tal med din matematiklærer, eller en af lærerne fra mathcamp.

Hvornår foregår det?

Skoleåret 2021/2022
Mathcamp “Så’ det nu” afholder vi de to første dage i påskeferien: mandag d. 11. april og tirsdag d. 12 april. Begge dage i tidsrummet fra kl. 9:00-14:00. Tilmeldingsfristen er onsdag d. 30. marts.

Spørgsmål?

Karin L. Kristiansen

Jan Bunkenborg

Ingo Struve

Andreas V. Pedersen

Simon Nell

Hvad er mathcamp “SSSommer”?

Formålet med mathcamp “SSSommer” er, at introducere kommende studerende til matematik i gymnasiet. 

Her får kommende folkeskoleelever, en enestående mulighed for at arbejde med grundlæggende gymnasiematematik og at blive introduceret til Statsskolen.

Hvem må være med?

Mathcamp SSSommer er tiltænkt alle 9. eller 10. klasse elever der enten gerne vil i gymnasiet elelr måske på efterskole. Der vil være tilmelding dels her på Statsskolens hjemmeside og som en del af  “Aktiv sommerferie” der udsendes til alle husstande i Sønderborg kommune.

Hvornår foregår det?

Skoleåret 2021/2022
Mathcamp “SSSommer” afholdes over 2 dage i starten af sommeren. Datoer er ikke fastlagt endnu.

Spørgsmål?

Karin L. Kristiansen

Tilmelding til mathcamp

"Kom godt i gang"

Tilmeldingsfristen for skoleåret 2021/22 er d. 15. oktober 2021

Ups! We kunne ikke finde din formular.